Köpa Bostad

Att köpa en bostad är ofta ett av de största besluten och en av de största investeringarna man gör som privatperson. Det är mycket som ska stämma och självklart uppstår många frågor.
När du köper en nyproducerad bostad gäller ett litet annorlunda förfarande än om du köper en bostad på andrahandsmarknaden. Förfarandet för att köpa en nyproducerad lägenhet förklaras närmare nedan. Processen kan delas in i åtta steg:

Steg 1 – Marknadsföring av projektet – Säljstart
Steg 2 – Bokningsavtal, bokningsavgift
Steg 3 – Förhandsavtal, första delbetalningen
Steg 4 – Upplåtelseavtal, andra delbetalningen
Steg 5 – Val av inredning
Steg 6 – Byggplatsvisning
Steg 7 – Besiktning
Steg 8 – Tillträde, slutlig inbetalning av insats

1 - Marknadsföring av projektet / säljstart

En tid innan säljstarten äger rum går Westestate ut med information om det planerade projektet och vilka bostäder som kommer att finnas till försäljning. Informationen kommer att finnas tillgänglig via vår hemsida samt hos den mäklare som vi anlitat för att ansvara för projektet. Då vi gått ut med information om projektet kan du även anmäla ditt intresse. Ofta anordnas informationsmöten tillsammans med den ansvariga mäklarfirman för att visa upp planritningar, prislistor och annan viktig information.
Det är viktigt att du anmäler ditt intresse så snart som möjligt för att kunna boka den lägenhet du önskar genom att teckna ett bokningsavtal alternativt ett förhandsavtal.

Innan säljstarten äger rum är det bra att du kontaktat en bank för att få ett lånelöfte. Detta kommer att behövas vid säljstartsdagen då det är dags att skriva under boknings/förhandsavtal.

2 – Bokningsavtal

I vissa projekt använder vi oss av bokningsavtal. Detta avtal tecknas mellan dig som köpare och Westestate. Genom detta avtal reserveras lägenheten för din räkning och du har då en viss tid på dig att betala in en bokningsavgift. Storleken på bokningsavgiften är projektspecifik och kan därför variera från projekt till projekt. Vanligtvis ligger avgiften inom spannet 10 000-25 000 kr. Bokningsavtalet är i sig inte juridiskt bindande utan du har möjlighet att avsäga dig lägenheten mot en administrativ avgift. Storleken på denna administrativa avgift är projektspecifik och kan variera.

3 – Förhandsavtal

Förhandsavtal tecknas med alla kunder. Detta avtal tecknas mellan dig som köpare och den bildade bostadsrättsföreningen. Vid tecknandet av förhandsavtalet erläggs en första delbetalning av insatsen.
Beloppet är projektspecifikt och kan därför variera men brukar vanligtvis ligga inom spannet 100 000 – 600 000 kr.

Bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i en kostnadskalkyl som är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsavtalet är ett juridiskt bindande avtal vilket innebär att du nu tagit beslutet att köpa en bostadsrätt. Det är därför viktigt att du redan i detta läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar så att du vid kontraktskrivningen kan ta med dig lånelöfte från din bank och ge till mäklaren.

4 – Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtalet tecknas i slutskedet när föreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket. I samband med tecknandet av upplåtelseavtalet erlägger du i vissa projekt 10 % av insatsen. Resterande del av slutlikviden betalas i samband med tillträdet.

5 – Inredningsval

När du köper en bostad via Westestate har du naturligtvis möjlighet att påverka hur din nya bostad ska se ut. Det brukar vara ett spännande och efterlängtat moment för de allra flesta.

Grundstandard

När du köper en bostad så ingår ett visst utförande gällande inredning, ytskikt och material. Det utförande som ingår kallas grundstandard.
Tillval utöver grundstandarden erbjuds du ett tillvalssortiment. Ur det tillvalssortimentet har du sedan möjlighet att välja andra produkter och färger än vad som ingår i grundstandarden. För de tillval som du gör utgår en extra kostnad.

Informationsmöte

När det blir dags kommer vi att kontakta dig och bjuda in dig till ett första informationsmöte. På informationsmötet har du möjlighet att se hur grundstandarden ser ut samt ta del av möjliga tillval. Om du bestämt dig för något tillval upprättas ett inredningsavtal/beställning som även blir det underlag som används vid byggnationen av din lägenhet. Väljer du grundstandard tillkommer inga kostnader för tillval.

Prisinformation

Priset för tillvalen presenteras och är skillnaden mellan avgående och tillkommande kostnader. Beställningen måste ske före stopptid. Detta är en förutsättning för att valen ska hinna hanteras och färdigställas tillsammans med lägenheten. Passeras stopptiden inreds lägenheten enligt grundstandard.

Betalningsvillkor för tillvalsbeställningar

Betalning av tillval sker mot faktura efter att du undertecknat inredningsavtalet.

Tillvalskostnaden ska betalas inom 30 dagar från godkänd beställning.

Vi reserverar oss för möjlighet att vissa varor ur sortimentet kan utgå och ersättas.

6 – Byggplatsvisning

Efter att du valt de tillval du eventuellt vill göra kommer vi att jobba vidare med byggnationen av din nya bostad. Vi vet att många är nyfikna och spända över att få se sin nya bostad och några månader innan det är dags att tillträda bjuder vi därför in till en byggplatsvisning så att du kan få en första titt på din nya bostad.

7 – Besiktning


En tid innan det är dags att flytta in kommer du att bli inbjuden till en slutbesiktning. Detta är din möjlighet att komma med synpunkter på lägenheten och utförda arbeten samt för att då få besiktningsmannens förklaring till olika bedömningar.

Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman som bostadsrättsföreningen har anlitat. Vid besiktningen kommer representanter både för bostadsrättsföreningen och för entreprenören att delta. Besiktningen resulterar i ett protokoll med de anmärkningar som besiktningsmannen ansett som fel.

8 – Tillträde

På tillträdesdagen är det äntligen dags för dig att få nycklarna till din nya bostad. Datum för tillträdet kommer att meddelas till dig minst tre månader innan tillträdesdagen. Detta för att du i lugn och ro ska kunna ordna allt med din kommande flytt.

På tillträdesdagen träffar du representanter från oss Westestate. Vi stämmer då av att den slutgiltiga betalningen av insatsen är betald och du får då kvittera ut nycklar och annan viktig information om din nya bostad. I samband med tillträdet kommer du även att få en genomgång av din lägenhet och andra viktiga utrymmen i fastigheten. Sedan är det bara för dig att flytta in!

Westestate kommer att sköta bostadsrättsföreningens ekonomi och se till att lämplig fastighetsskötare tar hand om fastighetsskötseln tills bostadsrättsföreningen själv väljer ny styrelse och då övertar ansvaret för detta. Normalt brukar det ske inom 1-2 år efter inflyttningen.