Brunna/Kungsängen

Brunna/Kungsängen

Westestate med partners har förvärvat fastigheten Viby 19:97 belägen i det expansiva lager och logistikområdet Brunna. Området ligger vid Kungsängen nordväst om Stockholm. Byggnaden är uppförd 2017 och består av 1 800 kvm lokaler och mark med uppställningsytor.

Brunna/Kungsängen