Vår vision är att skapa små och medelstora bostadsprojekt
på orter med hög efterfrågan.

NYTÄNKANDE
& FLEXIBILITET

Vi på Westestate är inte rädda för nya idéer utan vi vill leda utvecklingen och bidra till att skapa intressanta bostadsmiljöer genom nära samarbete med våra samarbetspartners inom arkitektur, design och inredning.

lighthouse
lighthouse

VÅR MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att alltid ligga i framkant och skapa intressanta bostadsprojekt. För oss är det viktigt att verka aktivt för ett kostnadseffektivt byggande, ha korta och effektiva beslutsvägar samt att arbeta i nätverk och i partnerskap.

Westestate genomsyras av entreprenörsanda och vi har en en väl genomarbetad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan för samtliga projekt som täcker hela bostadsproduktionen.

KONCERNEN

Westestate genomför idag ett antal fastighetsprojekt på olika intressanta orter i Sverige och Spanien. I koncernen finns även ett fastighetsbestånd i Lysekil.

lighthouse