Campus Väst

Campus Väst

Westestate med partners har byggt Campus Väst området i Lysekil. Detta omfattar högskolan i Lysekil samt Lysekils nya Gymnasium. Högskolan uppfördes 2007 och omfattar drygt 3 000 kvm lokaler och marin verksamhet på 1 400 kvm. Gymnasieskolan uppfördes 2011 med skollokaler på ca 9 500 kvm.

Campus Väst
Skola Halmstad

Skola Halmstad

Skola Halmstad

Westestate har förvärvat en fastighet intill Högskolan i Halmstad. Projektering pågår för byggnation av förskola och grundskola. Byggstart planeras till våren 2021 och inflyttning hösten 2022.