Skola Halmstad

Skola Halmstad

Westestate har förvärvat en fastighet intill Högskolan i Halmstad. Projektering pågår för byggnation av förskola och grundskola. Byggstart planeras till våren 2021 och inflyttning hösten 2022.

Skola Halmstad
Campus Väst

Campus Väst

Campus Väst

Westestate med partners har byggt Campus Väst området i Lysekil. Detta omfattar högskolan i Lysekil samt Lysekils nya Gymnasium. Högskolan uppfördes 2007 och omfattar drygt 3 000 kvm lokaler och marin verksamhet på 1 400 kvm. Gymnasieskolan uppfördes 2011 med skollokaler på ca 9 500 kvm.